nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       62 545  eFt-ban,

             

b)    kiadásainak főösszegét                       61 400   eFt-ban,

    

c)   a pénzmaradvány összegét                    1 145  eFt-ban


hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenkénti, bevételeit forrásonkénti, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2.és az 1.3.   mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.


      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2.  melléklet szerint hagyja jóvá.

     (4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az 5.     melléklet szerint fogadja el.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási   kiadásait a 3.  melléklet  szerint hagyja jóvá.

        (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.


4.§ (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a 7. melléklet                                        szerint hagyja jóvá.


5.§ (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét  355 502 eFt-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

      

       (2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő eszközökről a 8.  melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. mellékletben  szereplő adatok szerint  hagyja jóvá.        


8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

   az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.05.) önkormányzati rendelete.

                    


                         Wolf Ferenc sk.                                              Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                         polgármester                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
365.97 KB
1.2 melléklet
363.65 KB
1.3 melléklet
356.01 KB
2.1 melléklet
227.81 KB
2.2 melléklet
233.37 KB
3 melléklet
227.09 KB
4 melléklet
226.59 KB
5 melléklet
365.97 KB
6 melléklet
180.26 KB
7 melléklet
165.24 KB
8 melléklet
360.45 KB
9 melléklet
340.07 KB
10 melléklet
265.57 KB
11 melléklet
181.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!