nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
2/2016 (II.25..)
Hatályos:2016-04-01 -tól
2/2016 (II.25..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a)-c) pont tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, az 1. § d) pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1. § e) pont tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. § a)-c), e) pont tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az 1. § d) pont tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:


a) Óvodás étkezés:  423 Ft/adag

b) Szociális étkezés házhoz szállítással: 372 Ft/adag


2.§ (1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti: 


  1. Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete, és
  2. Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai intézményi térítési díjakról szóló 7/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete.
Vérteskethely, 2016. február 24.
                    Tóth János                                                             dr. Cserhalmi Antal

                  polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. február 25.dr. Cserhalmi Antal

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!