nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28.) rendelete
Hatályos:2017-04-29 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.


Mezőkeresztesi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása


2.§


(1)       Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                    599 182 000 Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 238 802 200 Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 1 233 625 055 Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                    599 182 000 Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 238 802 200  Ft módosított kiadási előirányzattal

             966 623 100  Ft tényleges kiadással


             fogadja el és hagyja jóvá.


(2)       A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1., 3.4.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(3)   A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2., 13., 14.; melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási  kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15.  melléklete tartalmazza.3.§


(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2016. évi szabad maradványát 36 699 564 Ft-ban állapítja meg és jóvá.


(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő      
 helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán      
 rendelkezni fog.


4. §


Az önkormányzat és intézményeinek 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
 rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.


5. §


A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.


     Majoros János   s.k.                                                             Dr. Szombati Csaba  s.k.

       polgármester                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-18. melléklet
125.79 KB
19. melléklet
78.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!