nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 - 2017-05-03
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet egy új 3/A. §-szal egészül ki:

„3/A. §

Jászapáti Városi Önkormányzat Jászivány Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján jászapáti székhellyel biztosítja a vegyes háziorvosi, védőnői és fogorvosi feladatok ellátását Jászivány Község közigazgatási területén.”


2. §

A Rendelet

  1. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,
  2. fogorvosi körzeteket tartalmazó 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép,
  3. védőnői körzeteket tartalmazó 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


3. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Farkas Ferenc s.k.                                                                 Biróné dr. Boros Anikó s.k.

               polgármester                                                                                       jegyzőKihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2017. április 28. napján kerül kihirdetésre.


                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                      jegyző  1. számú melléklet: „1. számú melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez”


I. számú vegyes háziorvosi körzet:

FIN kód:160090018


Alsónyomás tanya

Kazinczy utca

Antal utca

Kossuth Lajos út

Árpád Vezér utca

Lados utca 1-33. számig és 2-24 számig

Balajti Illésné utca 1-17 számig és 2-12 számig

Munkácsy tér

Balassi Bálint utca

Nap utca

Borbás utca 1-9. számig és 2-26. számig

Orgona utca

Busai utca

Rapi utca

Csaba vezér utca

Rákóczi utca

Csátés tanya 2.

Rózsa utca

Csintó utca

Somogyi Béla utca

Damjanich út

Szikszai Gábor utca

Dankó Pista utca

Szűcs utca

Dósa utca

Tabáni utca

Farkas utca

Tóth utca

Felvégi utca

Új utca

Hold utca

Vasvári utca

István Major

Viola utca

József Attila utca 10-től végig és 15-től végig

Zenész utca


Jászivány

Akácfa utca

Kossuth utca

Alkotmány utca

Köves út

Felszabadulás utca

Petőfi utca

Fő utca

Rózsa utca

Jász utca

Szabadság utca


II. számú felnőtt háziorvosi körzet:


Ady Endre utca

Kisjárási utca 1-19 számig és 2-50. számig

Akácfa utca

Kocsér utca

Álmos utca

Korona utca 2-20. számig

Aradi utca

Lehel utca páros oldal és 1-11. számig

Bartók Béla utca

Mező utca

Béke utca

Munkás utca

Bem Apó utca

Nyúl utca

Bercsényi utca

Petőfi Sándor út 2-20. számig

Csajági utca

Pélyi út

Dobó utca

Sas utca

Esze Tamás utca

Simon Ignác utca

Felsőnyomás tanya

Sóti utca

Gazda-farm 1.

Széchényi utca páros oldala

Gábor Áron utca

Szigligeti utca

Galamb utca

Szőlő utca 36-végig és 39-től végig

Gyeplegelő tanya

Szögvégi utca

Hét-vezért utca

Temető utca

István király út 26-tól végig és a páratlan oldal

Tó utca

Jásziványi út

Tompa Mihály utca

Jászkapitány utca

Vágó Pál utca

Jókai utca

Városkert utca

Kinizsi utca

Vasút utca

Kisfaludy utca

Winkler István utca


III. számú felnőtt háziorvosi körzet:


Alkotmány utca

Margaréta utca

Arany János utca

Mókus utca

Balla utca

Napsugár utca

Beöthy István utca

Nefelejcs utca

Berdó utca

Nyár utca

Berente utca

Nyárfás utca

Budai utca

Nyírfa utca

Diófa utca

Nyitrai utca

Erdei utca

Pacsirta utca

Fasor utca

Parajos tanya

Fekete utca

Parkerdő utca

Fürdő utca

Petőfi Sándor út 20-tól végig és a páratlan oldal

Fürj utca

Rezeda utca

Fűzfa utca

Róka utca

Gojsza utca

Rozmaring utca

Gyöngyvirág utca

Simonyi Óbester utca

Hársfa utca

Síp utca

Hunyadi utca

Sólyom utca

Huszár utca

Sport utca

Ibolya utca

Szabadság utca

István király park

Széchényi utca páratlan oldal

Jászkun utca

Szegfű utca

Jázmin utca

Szőlő utca 2-24. számig és 1-37. számig

Kaszásrét tanya

Tanya tanya 069/4)

Kikelet utca

Tél utca

Király tanya

Temesvári utca

Liliom utca

Tulipán utca

Litkey Máté tér

Utassi utca

Losonczyi utca

Vörösmarty utca

Makkos tanya
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet:


Árvai utca

Kisjárási utca 21-től végig és 52-től végig

Attila utca

Koczka utca

Balajti Illésné út 14-től végig és 19-től végig

Kolozsvári utca

Bocskai utca

Korona utca 22-től végig

Bethlen Gábor utca

Lados utca 26-tól végig és 35-től végig

Bódi utca

Léhi utca

Borbás utca 28-tól végig és 11-től végig

Liszt Ferenc utca

Csátés tanyák

Lehel utca 13-63 számig

Dózsa György utca

Lóczi utca

Dr. Szlovencsák Imre út

Mag utca

Erkel Ferenc út

Madách utca

Farkas tanyák

Malom utca

Győri utca

Magyar utca

Holló utca

Makó utca

Honvéd utca

Nagyszék tanya

Hősök tere

Nyíl utca

Ivanics utca

Pajzs utca

József Attila út 1-13 számig és 2-8 számig

Palotási János utca

István király út 2-24 számig

Rusvai utca

Juhász Máté utca

Táncsics út

Ilona utca

Tüzér utca

Kard utca

Vince utca

Kálmán utca

Zrínyi utca2. számú melléklet: „3. számú melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez”


I. számú fogorvosi körzet:


Ady Endre utca

Hét-vezért utca

Akácfa utca

Hold utca

Álmos utca

Ilona utca

Alsónyomás tanya

István király út 26-tól végig és a páratlan oldal

Antal utca

István Major

Aradi utca

Jásziványi út

Árpád Vezér utca,

Jászkapitány utca

Balajti Illésné utca 1-17 számig és 2-12 számig

Jókai utca

Balassi Bálint utca

József Attila utca 10-től végig és 15-től végig

Bartók Béla utca

Kazinczy utca

Béke utca

Kinizsi utca

Bem Apó utca

Kisfaludy utca

Bercsényi utca

Kisjárási utca 1-19 számig és 2-50. számig,

Borbás utca 1-9. számig és 2-26. számig

Kocsér utca

Busai utca

Korona utca 2-20. számig

Csaba vezér utca

Kossuth Lajos út

Csajági utca

Lados utca 1-33. számig és 2-24 számig

Csátés tanya 2.

Lehel utca páros oldal és 1-11. számig

Csintó utca

Mező utca

Damjanich út

Munkácsy tér

Dankó Pista utca

Munkás utca

Dobó utca

Nap utca

Dósa utca

Nyúl utca

Esze Tamás utca

Orgona utca

Farkas utca

Petőfi Sándor út 2-20. számig

Felsőnyomás tanya

Pélyi út

Felvégi utca

Rákóczi utca

Gábor Áron utca

Rapi utca

Galamb utca

Rózsa utca

Gazda-farm 1.

Sas utca

Gyeplegelő tanya

Simon Ignác utca

Somogyi Béla utca

Tompa Mihály utca

Sóti utca

Tóth utca

Széchényi utca páros oldala

Új utca

Szigligeti utca

Vágó Pál utca

Szikszai Gábor utca

Városkert utca

Szögvégi utca

Vasút utca

Szőlő utca 36-végig és 39-től végig

Vasvári utca

Szűcs utca

Viola utca

Tabáni utca

Winkler István utca

Temető utca

Zenész utca

Tó utcaJászivány

Akácfa utca

Köves út

Fő út

Rózsa utca

Kossuth utcaII. számú fogorvosi körzet:


Alkotmány utca

Hunyadi utca

Arany János utca

Huszár utca

Árvai utca

Ibolya utca

Attila utca

István király park

Balajti Illésné út 14-től végig és 19-től végig

István király út 2-24 számig

Balla utca

Ivanics utca

Beöthy István utca

Jászkun utca

Berdó utca

Jázmin utca

Berente utca

József Attila út 1-13 számig és 2-8 számig

Bethlen Gábor utca

Juhász Máté utca

Bocskai utca

Kálmán utca

Bódi utca

Kard utca

Borbás utca 28-tól végig és 11-től végig

Kaszásrét tanya

Budai utca

Kikelet utca

Csátés tanyák

Király tanya

Diófa utca

Kisjárási utca 21-től végig és 52-től végig

Dózsa György utca

Koczka utca

Dr. Szlovencsák Imre út

Kolozsvári utca

Erdei utca

Korona utca 22-től végig

Erkel Ferenc út

Lados utca 26-tól végig és 35-től végig

Farkas tanyák

Lehel utca 13-63 számig

Fasor utca

Léhi utca

Fekete utca

Liliom utca

Fürdő utca

Liszt Ferenc utca

Fürj utca

Litkey Máté tér

Fűzfa utca

Lóczi utca

Gojsza utca

Losonczi utca

Gyöngyvirág utca

Madách utca

Győri utca

Mag utca

Hársfa utca

Magyar utca

Holló utca

Makkos tanya

Honvéd utca

Makó utca

Hősök tere

Malom utca

Margaréta utca

Rusvai utca

Mókus utca

Simonyi óbester utca

Nagyszék tanya

Síp utca

Napsugár utca

Sólyom utca

Nefelejcs utca

Sport utca

Nyár utca

Szabadság utca

Nyárfás utca

Széchényi utca páratlan oldal

Nyíl utca

Szegfű utca

Nyírfa utca

Szőlő utca 2-34. számig és 1-37. számig

Nyitrai utca

Táncsics út

Pacsirta utca

Tanya tanya 069/4

Pajzs utca

Tél utca

Palotási János utca

Temesvári utca

Parajos tanya

Tulipán utca

Parkerdő utca

Tüzér utca

Petőfi Sándor út 20-tól végig és a páratlan oldal

Utassi utca

Rezeda utca

Vince utca

Róka utca

Vörösmarty utca

Rozmaring utca

Zrínyi utcaJászivány

Alkotmány utca

Szabadság utca

Jász utca

Turul utca

Petőfi utca3. számú melléklet: „4. számú melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez”

I. számú védőnői körzet


Alkotmány utca

Littkey Máté tér

Alsónyomás tanya

Losonczi utca

Aradi utca

Makkos tanya

Arany János utca

Margaréta utca

Balla utca

Mező utca

Beöthy István utca

Mókus utca

Berdó utca

Munkás utca

Berente utca

Napsugár utca

Budai utca

Nefelejcs utca

Diófa utca

Nyár utca

Erdei utca

Nyárfás utca

Fasor utca

Nyírfa utca

Fekete utca

Nyitrai utca

Fürdő utca

Nyúl utca

Fürj utca

Önálló Óvodai Intézmény Margaréta óvoda 5130 Jászapáti, József Attila u. 7.

Fűzfa utca

Pacsirta utca

Gojsza utca

Parajos tanya

Gyöngyvirág utca

Parkerdő utca

Hársfa utca

Petőfi Sándor utca

Hunyadi utca

Rezeda utca

Huszár utca

Róka utca

Ibolya utca

Rozmaring utca

Jászkun utca

Sas utca

Jázmin utca

Simonyi Óbester utca

Kaszásrét tanya

Síp utca

Kikelet utca

Sólyom utca

Király tanya

Sport utca

Liliom utca

Szabadság utca

Széchenyi utca

Temesvári utca

Szegfű utca

Tulipán utca

Szőlő utca

Utassi utca

Tanya tanya 069/4

Vörösmarty utca

Tél utcaII. számú védőnői körzet


Ady Endre utca

Jókai utca

Akácfa utca

Juhász Máté út

Álmos utca

Kard utca

Attila utca

Kinizsi utca

Bartók Béla utca

Kisfaludy utca

Béke utca

Kisjárási utca

Bem apó utca

Kocsér utca

Bercsényi utca

Kolozsvári utca

Bethlen Gábor utca

Korona utca

Csajági utca

Magyar utca

Dobó utca

Nyíl utca

Esze Tamás utca

Önálló Óvodai Intézmény Szivárvány Óvoda 5130 Jászapáti, Vasút út 1.

Felsőnyomás tanya

Pajzs utca

Gábor Áron utca

Pélyi út

Galamb utca

Rapi utca

Gazda-farm 1.

Simon Ignác utca

Gyeplegelő tanya

Sóti utca

Hétvezér utca

Szigligeti utca

Holló utca

Szögvégi utca

Honvéd utca

Temető utca

Hősök tere

Tó utca

István király park

Tompa Mihály utca

István király út

Vágó Pál utca

Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászapáti, István király út 12.

Városkert utca

Jásziványi út

Vasút út

Jászkapitány utca

Winkler István utca


III. számú védőnői körzet

Jászapáti

Antal utca

Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 17.

Árpád vezér utca

Kazinczy utca

Balassi Bálint utca

Kossuth Lajos utca

Busai utca

Nap utca

Csaba vezér utca

Orgona utca

Csátés tanya 2.

Önálló Óvodai Intézmény Csiga-Biga Óvoda 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

Csintó utca

Rózsa utca

Damjanich utca

Somogyi Béla utca

Dankó Pista utca

Szikszai Gábor utca

Dósa utca

Tabáni utca

Farkas utca

Új utca

Hold utca

Vasvári utca

István Major

Viola utca


Jászivány

Akácfa utca

Köves út

Alkotmány utca

Petőfi utca

Fő út

Rózsa utca

Jász utca

Szabadság utca

Kossuth utca

Turul utca


IV. számú védőnői körzet


Árvai utca

Léhi utca

Balajti Illésné utca

Liszt Ferenc utca

Bocskai utca

Lóczi utca

Bódi utca

Lóczi utca

Borbás utca

Madách utca

Csátés tanyák

Mag utca

Dózsa György utca

Makó utca

Dr. Szlovencsák Imre út

Malom utca

Erkel Ferenc utca

Munkácsi tér

Farkas tanyák

Nagyszék tanya

Felvégi utca

Palotási J. utca

Győri utca

Rákóczi utca

Ilona utca

Rusvai utca

Ivanics utca

Szűcs utca

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászapáti, Petőfi S. u. 22.

Táncsics út

József Attila utca

Tóth utca

Kálmán utca

Tüzér utca

Koczka utca

Vincze utca

Lados utca

Zenész utca

Lehel utca

Zrínyi utca

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!