nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-30 -tól
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Fertőhomok község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátás körében

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra,

b) a fogorvosi alapellátásra,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra,

d) a védőnői ellátásra,

e) az iskola-egészségügyi ellátásra

terjed ki.


Az alapellátás körzetei


2. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás körzete – területi ellátási kötelezettséggel bíró vegyes háziorvosi praxisban működtetve – Fertőhomok, Hegykő, és Hidegség községek teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9437 Hegykő, Iskola u. 5. (orvosi rendelő).

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete az 1. mellékletben felsorolt települések teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9400 Sopron, Győri u. 15. (Soproni Erzsébet Kórház).

3. § (1) A fogorvosi alapellátás körzete a 2. mellékletben felsorolt települések teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9485 Nagycenk, Iskola u. 1. (fogorvosi rendelő).

(2) A fogorvosi ügyelet körzete a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulást (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) alkotó települési önkormányzatok teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9400 Sopron, Győri u. 15. (Soproni Erzsébet Kórház).

4. § A védőnői ellátás körzete Fertőhomok, Hegykő és Hidegség községek teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9437 Hegykő, Iskola u. 22. (egészségház).

5. § Az iskola-egészségügyi ellátás körzete megegyezik a Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetével. A körzet székhelye: 9437 Hegykő, Iskola utca 7-9. (Fertő-táj Általános Iskola).


Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
204.04 KB
2. melléklet
201.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!