nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-02 - 2019-01-01
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


E rendelet hatálya a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§


(1)  A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
3.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. január 1. napján hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!