nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2004-10-01 -tól
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


Simontornya települési hulladékgazdálkodási terve része a Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervének, melyet jelen melléklettel elfogad. A terv a rendelet mellékletét képezi.


2.§.E rendelet 2004. október 1-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik


[1]3.§.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Simontornya, 2004. szeptember 30.

         Csőszné Kacz Edit                                                                              Bárdos László

              polgármester                                                                                címzetes főjegyzőZáradék


A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Simontornya, 2004. szeptember  30.                                                                                                                     Bárdos László

                                                                                                                   címzetes főjegyző[1]

Beiktatta a 17/2009. (IX.29.) számú ÖR rendelet

Hatályos: 2009. szeptember 29.


Csatolmányok

Megnevezés méret
a rendelet melléklete
1.45 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!