nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-15 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási fő összegét 709.082.851 Ft-ban,

ezen belül:     

- személyi jellegű kiadások                                  131.641.389 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                22.676.864 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                            78.173.624 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                   7.738.800 Ft

- egyéb működési célú kiadások                            58.165.596 Ft

- finanszírozási kiadások                                        96.435.988 Ft

- beruházások                                                         55.882.948 Ft

- felújítások                                                             44.878.900 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                      213.488.742 Ft

b) bevételi fő összegét 884.792.878 Ft-ban

            ezen belül:     

- önkormányzatok működési támogatásai            222.975.184 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                    40.313.810 Ft

- közhatalmi bevételek                                            23.474.202 Ft

- működési bevételek                                              13.583.267 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                      445.000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                   172.515.772 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések              8.804.268 Ft

- irányító szervi támogatás                                      89.160.402 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről    207.303.186 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        20.000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                    106.197.787 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1., 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 973.222.005 Ft-ban állapítja meg.5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.7. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2020. július 13.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2020. július 14.


                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.44 KB
1.1. melléklet
19.3 KB
1.2. melléklet
18.97 KB
2. melléklet
17.37 KB
2.1. melléklet
17.36 KB
2.2. melléklet
17.06 KB
3. melléklet
14.11 KB
4. melléklet
14.36 KB
4.1. melléklet
14.32 KB
4.2. melléklet
14.43 KB
5. melléklet
11.99 KB
6. melléklet
11.22 KB
7. melléklet
16.6 KB
8. melléklet
46.13 KB
9. melléklet
12.51 KB
10. melléklet
12.75 KB
11. melléklet
13.24 KB
12. melléklet
14.71 KB
13. melléklet
14.62 KB
indokolás
191.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!