nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-12 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete

Iharosberény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési

zárszámadásárólIharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, Iharosberény Községi Önkormányzat intézményére terjed ki.


Az Önkormányzat összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      265 678 ezer Ft         eredeti előirányzattal

                                           544 893 ezer Ft         módosított előirányzattal, és

                                           356 064 ezer Ft         teljesítéssel

  76 372 ezer Ft         pénzmaradvánnyal   (összevont)

az 1.  számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


     A kiadásokat        265 678 ezer Ft         eredeti előirányzattal,

                                544 893 ezer Ft         módosított előirányzattal, és

                                           463 659 ezer Ft         teljesítéssel

 az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi maradvány alakulását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, a 16. számú és 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Az Önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv költségvetésének végrehajtása3. §
(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      265 318 ezer Ft         eredeti előirányzattal

                                           542 495ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                           453 715 ezer Ft         teljesítéssel

76 403 ezer Ft         pénzmaradvánnyal az 3. számú és a 10. számú melléklet szerinti

részletezéssel,

  

A kiadásokat             265 318 ezer Ft         eredeti előirányzattal,

                                542 495 ezer Ft         módosított előirányzattal, és

                                           462 184 ezer Ft         teljesítéssel az 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


3) A Képviselő-testület 2015. évi támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadását a 6. számú melléklet szerint, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


 (5) A Képviselő-testület a Iharosberény Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet szerint, 2015. december 31-i állapotot 2 023 642 ezer Ft-ban állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmának alakulását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.(maradvány)


(7) A Képviselő-testület a 2015.évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az önkormányzatnál az 4. számú melléklet szerint jóváhagyja (létszám)


(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetett támogatásokként nyújtott kiadásokat a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, illetve intézményenkénti vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének végrehajtása


4. §(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket      29 334 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                            29 523 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                            30 616 ezer Ft          teljesítéssel

                                        94 ezer Ft         pénzmaradvánnyal a 3. számú, és  10. számú melléklet szerinti részletezéssel,


A kiadásokat             29 334 ezer Ft                      eredeti előirányzattal

                                           29 523 ezer Ft                      módosított előirányzattal, és

                                           28 982 ezer Ft                      teljesítéssel a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát az intézménynél a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(5) A Képviselő-testület az intézményi működési kiadásokat a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


 (7) A Képviselő-testület 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület az intézmény eredmény kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2015. évi maradvány alakulását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület az intézmény felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(11) A Képviselő-testület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint, 2015. december 31-i állapotot 578 ezer Ft-ban állapítja meg.
A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása5. §


 (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) A bevételeket                             

 60 707 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                            63 324 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                            62 865 ezer Ft          teljesítéssel

                                     235 ezer Ft           pénzmaradvánnyal a 3. számú és 910. számú melléklet szerinti részletezéssel,


   A kiadásokat          40 707 ezer Ft          eredeti előirányzattal

                                            63 324 ezer Ft          módosított előirányzattal, és

                                            62 559 ezer Ft          teljesítéssel az 1.számú melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi támogatások, támogatásértékű bevételek, végleges pénzeszközátvételeket a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(4) A Képviselő-testület az intézményi működési bevételeket a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja


(6) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet szerint, 2015. december 31-i állapotot 566 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a Közös Hivatal működési kiadásait a 2. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(8) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évi pénzmaradvány kimutatás alakulását a 910. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(9) A Képviselő-testület a 2015.évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(10) A Képviselő-testület a 2015. december 31.-i engedélyezett álláshelyeinek számát a közös hivatalnál a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.


Záró rendelkezések


6.§


A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Iharosberény, 2016. május 11.
                                 Zsirmon Endre sk.                         Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                    polgármester                                                        jegyző                                          

A rendelet kihirdetve 2016. május 12.


                               
                                                                                                Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
5-2016. melléklet
460 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!