nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heves Megye Közgyűlésének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-26 - 2019-05-23
Heves Megye Közgyűlésének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2017. évi tényleges bevétel              553 450 392 Ft

                         2017. évi tényleges kiadás               510 027 069 Ft


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban:


Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%

Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%

            Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft

            Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

             Szavazat mértéke: 133 szavazat


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
168.96 KB
2. melléklet
141.09 KB
3. melléklet
187.07 KB
4. melléklet
258.77 KB
5. melléklet
82.9 KB
6. melléklet
169.38 KB
7. melléklet
101.91 KB
8. melléklet
152.06 KB
9. melléklet
81.33 KB
10. melléklet
229.73 KB
11. melléklet
115.95 KB
12. melléklet
111.59 KB
13. melléklet
110.79 KB
14. melléklet
260.24 KB
15. melléklet
129.81 KB
16. melléklet
109.15 KB
17. melléklet
108.92 KB
18. melléklet
140.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!