nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 9/2016 (IX.14.)
Hatályos:2016-09-14 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 9/2016 (IX.14.)
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

 Képviselő-testületének  

9/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.)
 önkormányzati rendelet módosításáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:


605.417.713 Ft           költségvetési bevétellel

605.417.713 Ft           költségvetési kiadással

állapítja meg.


2. §


 1. A rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.
 2. A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
 3. A rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
 4. A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 5. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 6. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 7. A rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. számú tájékoztató táblája lép.
 8. A rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 4. számú tájékoztató táblája lép.
 9. A rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 6. számú tájékoztató táblája lép.

3. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, amely 2016. december 31. napján hatályát veszti.
 2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Belicza László                                   Pisákné Páll Ilona

polgármester                                      Címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
9_2016(IX.14.) rendelet
936.3 KB
9_2016(IX.14.) rendelet mell
505.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!