nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2017-05-02
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.2. § (1) Ez a rendelet a 2017. május 1-jén lép hatályba, és 2017. május 2-án hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. április 06.                        Fábos István                                                          Hajdu Szabina

                        polgármester                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. április 07. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. április 07.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!