nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77.§-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait.


Általános rendelkezések


1.§.

Az önkormányzat a közművelődési tevékenysége során arra törekszik, hogy biztosítsa Lovászi polgárainak jogát, hogy

  1. megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét,
  2. igénybe vegye a könyvtári, a közművelődési intézmények szolgáltatásait,
  3. műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,
  4. közművelődési jogai érvényesítésére közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.


2.§.

Az önkormányzat közművelődési intézménye, könyvtára nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

A közművelődési tevékenység érvényesítése során tilos bármely hátrányos megkülönböztetés.


A rendelet hatálya


3.§.

E rendelet hatálya kiterjed


Az önkormányzat közművelődési feladatai


4.§.


Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti


Az önkormányzat közművelődési intézményei és közösségi színterei


5.§.


  1. Az önkormányzat az alábbi közművelődési színtereket biztosítja:


8878 Lovászi Lakótelep 83.


8878 Lovászi lakótelep 83.


8878 Lovászi, Kossuth L. u. 2.


  1. Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába bevonandó szervezetek


A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és finanszírozása


6.§.


  1. A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület, illetve a polgármester gyakorolja.


  1. Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi színterei fenntartásához szükséges feltételeket.

Záró rendelkezések


7.§.


Az önkormányzat határozattal külön megállapodást köt a közművelődési feladatok ellátására megbízott szervezettel.

8.§


E rendelet 2017. február 1-én lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 9/2010. (VII. 09.) rendelete hatályát veszti.


Lovászi, 2017. január 26.                                        Léránt Ferenc                                          dr. Novák Anett

                                        polgármester                                                   jegyzőKihirdetve:


Lovászi, 2017. január 27.

                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!