nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-14 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról


Szemely Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A Pécsudvardi  Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati  tisztviselőinek illetményalapja

2018. évben 45.000.- Ft.


2.§

A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseket 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Szemely, 2018.02.13.Kumli József Ferenc                                   Kavalecz Anita

polgármester                                                  mb. jegyző


Kihirdetve:

Szemely, 2018.02.14.

Kavalecz Anita

mb. jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!