nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 -tól
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
A Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása

Izsák Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében és a 148.§ (5) bekezdésében , a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

3/2013.( IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása


1.§


A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2013(IV.10.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) 4-6. §-ai hatályukat vesztik.


2.§


A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása.


3.§


A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép


3. Záró rendelkezések


4.§


E rendelet 1. §-a a kihirdetés napján, a 2-3.§-a 2014. március 1. napján lép hatályba.


I z s á k, 2014. február 18.


(: Mondok József:)                                (: Bagócsi Károly:)

  polgármester                                     címzetes főjegyző
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete.


Térítési díjak1.) Napközi otthonos óvoda:


a.) tízórai                           63 ft/nap


b.) ebéd                            231 ft/nap


c.) uzsonna                        63 ft/nap


ÖSSZESEN:                   357 ft/nap2.) Általános iskolai napköziotthon:


a.) tízórai                           79 ft/nap


b.) ebéd                            307 ft/nap


c.) uzsonna                         79 ft/nap


ÖSSZESEN:                   465 ft/nap


3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete.Szociális alapszolgáltatások térítési díja1.) Étkeztetés                      620 Ft


2.) Házi segítségnyújtás     780 Ft


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!