nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

5/2018. (VI.1.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya

1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

  

II.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2.§.


(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit

                                                                     269.816 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     436.337 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     432.318 e Ft teljesítéssel,

                                                  finanszírozási bevételeit

                                                                     48.978 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     56.392 e Ft módosított előirányzattal

                                                                     56.392 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait

                                                                     312.165 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     486.100 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     334.929 e Ft teljesítéssel,

                                                   finanszírozási kiadásait

                                                                          6.629 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                          6.629 e Ft módosított előirányzattal

                                                                          6.629 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

3. §


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételeit

                                                                     31.337 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     37.003 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     36.982 e Ft teljesítéssel,

                                      finanszírozási bevételeit

                                                                     61.026 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     62.964 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     62.964 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.         


2017. évi költségvetési kiadásait

                                                                     92.363 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     99.967 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     94.793 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.


5.§.


A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint, - 46.597 e Ft összeggel - fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat 2017. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

7.§.


Az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


III.


Egyéb rendelkezések


8.§


Az önkormányzat 2017. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


9.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát a
10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10.§.


Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.


IV.

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018. május 31.
                           Léránt Ferenc                                                   dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző                       

Kihirdetve: Lovászi, 2018. június 1.

                                                                                                    dr. Novák Anett

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
286.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!