nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-09 - 2015-05-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§


Jászfényszaru Város Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 21/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiakra módosul:


2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.


       (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke  naptári naponként 1.000,-Ft


2.§


(1) E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1.§-a, és Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2009. (XII.17.) rendelete módosításáról szóló 20/2014. (XI.27.) rendelete.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 4. napján tartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. március 5.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
30.26 KB
1.
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!