nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 - 2018-12-31
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Felsőpáhok község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ E rendelet hatálya a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.


2.§ Zalacsány község Önkormányzat Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. július 30. napjától augusztus 17. napjáig (15 nap), valamint 2018. december 27. napjától december 28. napjáig (2 nap) igazgatási szünetet rendel el.


3.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszti.


Zalacsány, 2018. február 12.                                   Prótár Richárd Krisztián

                     Dr. Prótár Henrietta

                                    polgármester

                              jegyző

Kihirdetve:

Felsőpáhok, 2018. február 14.
Dr. Prótár Henrietta

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!