nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § b.) pontjának első alpontjában a „a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretében nyújtott családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész helyébe a „a Jászapáti Városi Önkormányzat fenntartásában működő Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás,” szövegrész kerül.


2. §


A Rendelet 10. § (2) bekezdésében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala” szövegrész helyébe a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya” szövegrész lép.


3. §


A Rendelet 11. § (2) bekezdésében az „az Egyesített Szociális Intézmény” szövegrész helyébe a „a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény” szövegrész kerül.


4. §


A Rendelet 13. § (4) bekezdésében a „932.-Ft/gondozási nap/fő” szövegrész helyébe a „1.918,- Ft/gondozási nap/fő” szöveg lép.


5. §


Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
                 Farkas Ferenc sk.                                                  Biróné dr. Boros Anikó sk.

                   polgármester                                                                   jegyzőEz a rendelet 2017. március 24. napján kerül kihirdetésre.


                                                                                               Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!