nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2016 (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-11-25 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2016 (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a)mérlegfőösszegét                     326 539 eFt-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                           302 682 eFt-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2016. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                              89 822 eFt-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


  1. A Rendelet 1, 1/A, és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1, 1/A, 1/B mellékletei lépnek.


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!