nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII törvény 34.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményével a következőket rendeli el:

1.§

A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ „ A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel - hat díjtételt állapít meg a következők szerint:

a.) összkomfortos 3.745 Ft/m2/év

b.) komfortos 2.509 Ft/m2/év

c.) komfort nélküli 1.259 Ft/m2/év

d.) szükséglakás /szociális bérlakás/ 614 Ft/m2/év

e.) költségelvű bérlakás

ea./ fiatalok háza 4.014 Ft/m2/év

eb./ centrum lakások 7.101 Ft/m2/év

ec./ Holcim lakások 7.101 Ft/m2/év”

2.§

a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.


Farkas Ferenc sk.                                                                  Biróné dr. Boros Anikó sk.

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. május 23. napján kerül kihirdetésre.


Biróné dr. Boros Anikó

           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!