nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-29 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről


Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében foglaltak értelmében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. és 6. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


1. §


(1) A háziorvosi ellátás székhelye Zalavár, területi ellátási kötelezettséggel hozzá tartozik Zalavár község teljes közigazgatási területe. A háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében Zalavár Község Önkormányzata külön megállapodást köt.

(2) A házi gyermekorvosi ellátás székhelye Zalavár, területi ellátási kötelezettséggel hozzá tartozik Zalavár község teljes közigazgatási területe külön megállapodás alapján. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás érdekében Zalavár Község Önkormányzata külön megállapodást köt.

(3) A fogorvosi alapellátást Zalavár község teljes közigazgatási területére vonatkozóan külön megállapodás alapján Zalaszabar fogorvosi körzetének orvosa, illetve Sármellék fogorvosi körzetének orvosa biztosítja a következő területi megosztás szerint:

a./ Zalavár Arany János, Bartók Béla, Csillag, József Attila, Kossuth Lajos, Szabadság utcák és a Hídvégi út területileg a zalaszabari fogorvosi körzethez tartoznak.

b./ Zalavár Ady Endre, Dózsa György és Petőfi Sándor utcák területileg a sármelléki fogorvosi körzethez tartoznak.

A fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében Zalavár Község Önkormányzata külön megállapodást köt.

(4) A védőnői ellátás székhelye Zalavár, területi ellátási kötelezettséggel hozzá tartozik Zalavár község teljes közigazgatási területe.

(5) Az iskola-egészségügyi ellátás székhelye Zalavár, hozzá tartozik Zalavár község teljes közigazgatási területe.


2. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Zalavár községben működő háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Horváth Ildikó                                                                    Dr. Puskás László

 polgármester                                                                        címzetes főjegyzőZáradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2016. szeptember 28. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2016. szeptember 28.

                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                               címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!