nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 15/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2020-12-15
Mikepércs község képviselő testületének 15/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
Mikepércs Község egészségügyi alapellátásáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

      15/2017. ( V. 30.) számú rendelete


Mikepércs Község egészségügyi alapellátásáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.


2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet működik, amelyből az 1-es körzet felnőtt körzetként, a 2-es körzet vegyes körzetként, a 3-as körzet gyermekorvosi körzetként biztosítja a lakosok ellátását.

(2) Az 1-es, 2-es és a 3-as körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es melléklete tartalmazza.

(3) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(4) A védőnői tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(5) Az iskola-egészségügyi ellátás egy körzetben folytatható.  Mikepércs község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.

(6) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Mikepércs község közigazgatási területe.


3. §


(1) A rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete.Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                          dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2017. május 30.


                                                                          dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
A/1 melléklet
225.31 KB
FÜGGELÉK
235.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!