nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete
gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjáról szóló 14/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet módosításáról

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015.(III.01.)

Önkormányzati rendelete

gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjáról szóló 14/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet módosításáról


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. §-ában kapott feladatkörében eljárva, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1)   A Rendelet 1.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Az óvodai nyersanyagnorma: 356.-Ft

Az óvodai térítési díj: 356.-Ft

Ebből:

           - tízórai: 48.-Ft

           - ebéd: 229.-Ft

           - uzsonna: 79.-Ft


  1. A Rendelet 1.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Napközi nyersanyagnorma: 416.-Ft

Napközi térítési díja: 416.-Ft

            - tízórai: 52.-Ft

            - ebéd: 279.-Ft

           - uzsonna: 85.-Ft


  1. A Rendelet 1.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      Menza nyersanyagnorma: 279.-Ft

            Menza térítési díja: 279.-Ft

2.§.                                           

A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.


Mernye, 2015. február 12.


                       Kisfalusi András                                                           Göndöcs Edina

                       polgármester                                                                jegyző


A rendelet kihirdetve:


Mernye, 2015. március 1.                                                                Göndöcs Edina

                                                                                                                jegyző

   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!