nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-12-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm. Rendelet 43.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. BEVEZETŐ RÉSZ


1. §


E rendelet hatálya kiterjed a működő és létesítendő kártyatermekre, játékkaszinókra, I.-es, II.-es kategóriájú játéktermekre (a továbbiakban: játékterem).


2. §


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti jegyzői szakhatósági állásfoglalás e rendelet alapján adható ki.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


Játéktermek létesítése, szakhatósági állásfoglalás kiadása


3. §


A játékteremben folytatni kívánt tevékenység sérti a jóérzést, a közbiztonságot, a gyermek és ifjúságpolitikai érdekeket így nem létesíthető játékterem és a jegyző által nem adható ki támogató szakhatósági állásfoglalás.III. ZÁRÓ RENDELKEZÉS


Hatálybelépés, átmeneti rendelkezés


4. §


(1) Ez a rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!