nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) rendelete
Hatályos:2018-03-30 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakat,  az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményIntézményi feladat
1. Százszorszép Óvoda/ óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása feladatok /
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás/ könyvtár, müv.ház, lapkiadás, múzeum működtetése feladatok /
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum/ orvosi ügyelet, járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat feladatok /
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde/ gyermekek naplözbeni ellátása, gyermekétkeztetés feladatok /
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal/ igazgatási feladatok /
6. Dunavecse Város Önkormányzata/ szociális támogatások, tecnikai feladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális feladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó és nem lakó ingatlan bérbeadás, vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése, szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése /

3. §[1][2]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi módosított kiadási főösszegét

1 093 731 171Ft ban

ezen belül:Eredeti ei.Módosított ei.
K1a személyi juttatások előirányzatát
305 789 933340 738 884
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
65 188 95071 653 478
K3a dologi kiadások előirányzatát

286 087 915321 683 402
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát16 209 85017 391 850
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát26 375 34626 215 346
K513az általános tartalékot

66 402 845108 599 836
K6a beruházások előirányzatát

28 892 08729 971 902
K7a felújítások előirányzatát

87 367 297103 491 309
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát4 000 0004 000 000
K9finanszírozási kiadások előirányzatát
30 000 00069 985 164
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /Ft/
1. Százszorszép Óvoda


Eredeti ei.Módosított ei.

K1 személyi juttatások

74 830 86676 114 734

K2 személyi juttatások járulékai

16 559 69916 559 699

K3 dologi kiadások


8 094 5818 594 923

K6 Beruházások


1 536 6801 325 921

K7 felújítások


863 320614 079
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

K1 személyi juttatások

9 903 34510 439 975

K2 személyi juttatások járulékai

2 295 2042 295 204
   K3 dologi kiadások


10 127 00711 597 669

K6 Beruházások


50 00014 311

K7 felújítások


2 600 0001 300 000
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
K1 személyi juttatások

94 395 62294 171 210

K2 személyi juttatások járulékai

20 619 06320 560 820

K3 dologi kiadások


140 019 210145 430 357

K6 Beruházások


3 911 5201 669 195

K7 felújítások


183 000183 000
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
K1 személyi juttatások

22 608 49731 799 634

K2 személyi juttatások járulékai

5 053 8576 972 115

K3 dologi kiadások


5 510 39828 706 721

K6 Beruházások


273 0015 647 477
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
K1 személyi juttatások

50 345 72852 628 842

K2 személyi juttatások járulékai

11 243 71611 841 335

K3 dologi kiadások


11 242 21810 619 462

K6 Beruházások


400 000471 613
6. Dunavecse Város Önkormányzata
K1 személyi juttatások

53 705 87575 584 489

K2 személyi juttatások járulékai

9 417 41113 424 305

K3 dologi kiadások


111 094 501116 734 270

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
16 209 85017 391 850

K5 egyéb működési célú kiadások
26 375 34626 215 346

K513 általános tartalék

66 402 845108 599 836

K6 beruházások


22 720 88620 843 385

K7 felújítások


87 367 297101 394 230

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
4 000 0004 000 000

K9 Finanszírozás


30 000 00069 985 164

4. §[3][4]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2017. évi bevételi főösszegét 

1 093 731 171Ft ban

ezen belül:
Eredeti ei.Módosított ei.

B1Működési célú támogatások áht-n belülről
565 878 169612 660 836
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről094 396 695
B3Közhatalmi bevételek


112 868 379122 038 924
B4Működési bevételek


66 141 99996 184 998
B5Felhalmozási bevételek

00
B6Működési célú átvett pénzeszközök
0440 000
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
00
B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
51 166 29265 678 524
B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú123 905 704102 331 194
Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /Ft/                  


Eredeti ei.Módosított ei.
1. Százszorszép Óvoda


B4 Működési bevételek

3 00015 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

240 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
209 944809 837
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

B4 Működési bevételek

1 573 9701 573 970

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
376 787458 785
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről242 201 45238 196 752

B4 Működési bevételek

8 091 6948 341 044

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
697 9671 824 985
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
B4 Működési bevételek

404 83011 463 072

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
372 640436 435
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
B4 Működési bevételek

2 354 0002 354 000

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
249 965485 528
6. Dunavecse Város Önkormányzata
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről323 676 717574 464 084

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről094 396 695

B3 Közhatalmi bevételek

112 868 379122 038 924

B4 Működési bevételek

53 714 50572 437 912

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú123 905 704102 331 194

B8 Finanszírozási bevételek működési célú
49 258 98961 662 954

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét744 888 547

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét620 982 843

                a bevételek felhalmozási célú összegét123 905 704


      b) költségvetési kiadásainak összegét889 960 543

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét766 054 839

                a kiadások felhalmozási célú összegét123 905 704


      c) költségvetési egyenlegének összegét145 071 996

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét21 166 292

                az egyenleg felhalmozási célú összegét123 905 704

eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 145.071.996 Ft összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét21 166 292

                a hiány  felhalmozási célú összegét123 905 704

eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével21 166 292

    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével123 905 704

eFt összeggel hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete90fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján1. Százszorszép Óvoda23

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár3

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum30

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde

9

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
16

6. Dunavecse Város Önkormányzata

9

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §
(1) Az intézmények 2017. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
-  a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
-  központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
-  az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző  gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előirt bevételi terv teljesítéséért.
                                                                  (5) Az intézmény a feladatainak ellátása /végrehajtása/ során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.

8. §

(1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 2.000 eFt, azaz kettő millió forint értékhatárig saját hatáskörben  átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2017. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 65.981.868 Ft. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.

9. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. számú melléklete, a 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2017. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. sz melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. sz melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. sz melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

10. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

A rendelet 2017. február 1. napján kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2018 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 30-tól

[3]

A rendelet szövegét a 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 01.-től

[4]

A rendelet szövegét a 4/2018 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 30-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
88.1 KB
2.sz. melléklet
44.16 KB
3.sz. melléklet
56.35 KB
4.sz. melléklet
34.51 KB
5.sz. melléklet
41.62 KB
6.sz. melléklet
36.15 KB
7. sz. melléklet
33.12 KB
8.sz. melléklet
62.11 KB
9.sz. melléklet
40.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!