nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:


Módosító rendelkezések

1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos teljes körű ellátására jogosult szervezet: Lackó-Motor Bt. (képviseli: Nagy László, székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15. cg.: 17-06-005673) Regöly Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel 2018. január 1-től 2022. december 31.-ig.


Záró rendelkezések

2. §


Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 27.
                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!