nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:


1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


2. § Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.


Tiszacsege, 2020. február 20.                           Fekete Gergő                                                    Dr. Bobkó Péter

                           polgármester                                                            jegyző

           Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez
131.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!