nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-12-26
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairól

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete


az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról és terembérleti díjairólLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, illetve a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben és a helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/2000.(XII. 19.) rendeletben foglaltakat figyelembe véve a következő rendeletet alkotja.


1.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról az
étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormát és értékesítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.


2.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhája rezsijét 92 %-ban határozza meg.


3.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló szállásdíjait vendégéjszakánként e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.


4.§

A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló terembérleti díjait e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.


5.§

E rendelet 2018. január l. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a
12/2016. (XII.30.) számú rendelet hatályát veszti.Lovászi, 2017. december 20.                         dr. Novák Anett                                                   Léránt Ferenc

                                jegyző                                                            polgármesterKihirdetve: 2017. december 21.


                                                                                                    dr. Novák Anett

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
15.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!