nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-01-01 - 2016-12-31
Mernye Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2011.(XII.15.)rendeletének módosításáról

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2012.(XII.01.)

Önkormányzati rendelete


a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2011.(XII.15.)rendeletének módosításáról


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.


  1. A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adó mértéke adótárgyanként

  1. Lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész:           5.000,- Ft
  2. telek                                                                                           5.000,- Ft.                                           
  3. nem magánszemély tulajdonában álló

álló lakás bérleti joga :                                                               5.000,- Ft.

3.§.                                           

A rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mernye, 2012. november 29.


                       Kisfalusi András                                                                  Göndöcs Edina

                       polgármester                                                                  körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!