nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 3/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 3/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.     §  E rendelet alkalmazásában
1. szeszesital:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a pontja szerinti ital;
2. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 201/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti rendezvény.


2.     §  A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilos, kivéve
a) a közterület-használati engedélyben vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen,
b) közterület-használati engedéllyel vagy megállapodással, egyéb szükséges engedéllyel tartott alkalmi rendezvény területén vagy
c) az év első és utolsó napján.


3.     §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!