nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.2. § (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba, és 2018. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2017. november 29.
                    Máté-Botos Ivett                                                            Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.
Hosszúvíz, 2017. november 30.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!