nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 - 2017-09-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a.) 2017. eredeti bevételi előirányzata:                                 1.078.073.054 Ft

I. féléves bevételi előirányzat változás:                                    148.546.645 Ft

 Módosított bevételi előirányzat:                                        1.226.619.699 Ft


b.) 2017. eredeti kiadási előirányzata:                                  1.078.073.054 Ft

I. féléves kiadási előirányzat változás:                                     148.546.645 Ft

   Módosított kiadási előirányzat:                                          1.226.619.699 Ft”


2. §


(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 8.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép.

(3) A Rendelet 8.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép.

(4) A Rendelet 8.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép.


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
2017. évi 23 melléklet
90.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!