nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 - 2015-03-01
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 6/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 6/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 153 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás esetében: 102 Ft/m2/nap,

c) stábparkolás esetében: 102 Ft/m2/nap.”2. §


(1) Ezen a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

               Kelemen Csaba                                                         Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.
                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!