nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017 (X.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-04 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017 (X.3.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és 48. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített feladatkörében a következőket rendeli el:
        
1.     § A helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. §  A község belterületén és az attól számított 500 méteren belül tilos üzemi zajt okozni 22 óra és 6 óra között.”


2.     § A helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § 
(1) Belterületen gázüzemű üzemi zajforrás használata tilos.
(2) Külterületen gázüzemű üzemi zajforrás használata 22 és 6 óra között tilos. 22 és 6 óra között a gázüzemű üzemi zajforrás belterület felé nem irányítható.”


3.     § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!