nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-05-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek miatt szükséges számviteli      és egyéb feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzatrendezésekre vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási előirányzatát érintő döntés miatt az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre:


a) A Magyar Államkincstár részére készített PMINFO adatszolgáltatás (költségvetési jelentés) kötelező egyezőségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-rendezési javaslatok:


(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 2, 2/A. és 3.  mellékletei szerint határozza meg.


2. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet


3. §


 (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.


   4. §


E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően, 2015. december 31. hatállyal módosítja az alaprendeletet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
22.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!