nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 -tól
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 125.005.150Ft-ra (Százhuszonötmillió-ötezerszázötven forintra) változik.


(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 162.572.702Ft-ra (Százhatvankettőmillió-ötszázhetvenkettőezer-hétszázkettő forintra) változik. 


(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 37.567.552Ft.


2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Kör. 5.  melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Kör. 8. melléklete (Kimutatás a 2019. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


(7) A Kör. 10. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. szeptember 30-ától kell alkalmazni.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019. november 27-én megalkotott fenti 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2019. november 28.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek a 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
5.24 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!