nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 -tól
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bihardancsháza Község Önkormányzatának Polgármestere -a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének


  1. bevételi fő összegét 128.703 ezer Ft-ban, azaz Egyszázhuszonnyolcmillió hétszázhárom  ezer forintban,


  1. kiadási fő összegét 119.072 ezer Ft-ban, azaz Egyszáztizenkilencmillió hetvenkettőezer forintban állapítja meg.

2.§


(1)Az önkormányzat 2019. évi teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1.1, 1.2, 1.3 és az 1.4 számú melléklet tartalmazza.


(2)Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:


      a) Önkormányzatok működési támogatása                                       24.249 ezer Ft

      b)  Működési célú átvett pénzeszköz állam házt. belülről                   43.431 ezer Ft

      c) Felhalmozási célú tám. állam házt.belülről                                      7.888 ezer Ft

      d) Közhatalmi bevételek                                                                    1.373 ezer Ft

      e) Működési bevételek                                                                     12.508 ezer Ft                                

 f)  Előző évi pénzmaradvány                                                            38.278 ezer Ft

 g)  Államházt. belüli megelőlegezés                                                    976 ezer Ft(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási bevételeit a 2.1 és a 2.2 számú melléklet szerint állapítja meg.3.§(1)Az önkormányzat a 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 80.291 ezer Ft.


(2)Működési kiadások teljesítéséből

   

a)Személyi jellegű kiadások                                                              32.172 ezer Ft

b)Munkaadókat terhelő járulékok                                                     4.060 ezer Ft

c)Dologi jellegű kiadások                                                                 33.097 ezer Ft

d)Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         5.128 ezer Ft

e)Egyéb működési kiadások                                                            4.959 ezer Ft

f)Államháztartáson bel.megel.visszafizetése                                     875 ezer Ft(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 2.1 számú melléklete tartalmazza.


4.§(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 2.2, 3, 4, 5. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 38.781 ezer Ft


a) Beruházási jellegű kiadások                                                       8.251 ezer Ft

b) Felújítási jellegű kiadások                                                         29.684 ezer Ft

c) Hitel törlesztés                                                                             846 ezer Ft5.§


(1)A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 21 főben állapítja meg. (1számú tájékoztató tábla)


6.§


(1)Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 9.631 ezer Ft, feladattal terhelt 9.631 ezer Ft.


(2)A pénzmaradvány felhasználását a 6 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


7.§


Bihardancsháza Község Önkormányzata összevont vagyonmérlegét a 7 számú melléklet tartalmazza.8.§.


Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 1.2, 1.3 számú melléklet tartalmazza.


9.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
8_2020 rendelet mellékletei
960.51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!