nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (XI.10.) rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (XI.10.) rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:"2/2013.(II.8.) rendelet 1. számú melléklete


Ellátási forma

Szolgáltatási önköltség

(Ft/adag Áfával)

Az önköltség és a normatív állami támogatás különbözete

(Ft/adag Áfával)

Nyersanyag-norma


Intézményi térítési díj

(nyersanyag-norma+Áfa)

Óvodai ellátás

875

-

343

435

Általános iskolai napi háromszori étkezés

910

-

370

470

Általános iskolai napi kétszeri étkezés

880

-

347

440

Általános iskolai menzás étkező

850

-

323

410

Önkormányzati dolgozók

870

-

338

540

Önkormányzati közfoglalkoztatottak

870

-

338

290

Nyugdíjas önkormányzati dolgozók

870

-

338

540

Általános iskolai alkalmazottak

870

-

338

540

Szociális étkező, akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el

870

650

338

410

Szociális étkező, akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át eléri, de a 300%-át nem haladja meg

870

650

338

430

Szociális étkező, akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja

870

650

338

475

Vendég étkezők

870

650

338

690

"


2. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a R. 1. § (2) bekezdése.
Vizi Zoltán

polgármester

Dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2015. november 10.Dr. Kiss Tamás

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!