nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról  

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli e


1.§

(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. évi bevétele 60.259.752

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.

2.§ 

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi kiadásait  46.463.032 forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselőtestület a 2017.évi pénzmaradványt  13.796.720 forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzmaradvány a 2018. évi

      bevételek között szerepel. 

4.§

       Az önkormányzat vagyona a 2017. évi mérleg alapján  198.558.210 forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§   

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             

                                                                         6.§.                                        

     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Malomsok Község Önkormányzat és Szervei 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint Malomsok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2016.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról


                                           

                                   

   Hegyiné Böröcz Adél                 Fintáné Dóra Mária   jegyző polgármester


Kihirdetve: Malomsok, 2018. május 30.                                                                             Hegyiné Böröcz Adél 

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás mellékletei
86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!