nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 10/2020 (XII.17.)
Hatályos:2021-01-01 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 10/2020 (XII.17.)
az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat

Polgármesterének


10/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásárólKállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény  46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a következőket rendeli el:


1.§ Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását két intézményben biztosítja:  a Kállay Miklós Általános Iskola  és Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha.

2.§ (1) A napközbeni ellátás keretében biztosított étkezés igénybevételének nyersanyagköltségét  e rendelet 1. számú melléklete  szerint határozza meg.

(2) Az ellátást igénybevevők intézményi térítési díjaként a nyersanyagköltség forgalmi  adóval emelt összegét kötelesek megfizetni.

3.§ (1)Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti a 8/2018(XI.30.) önkormányzati rendelet.


Belicza László                                  

polgármester                        Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!