nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2011. (VIII. 3.)önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól


Magyaratád Községi Önkormányzat az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. Tvr. 42/A § (4) bekezdés a) és b) pontjában (továbbiakban: Tvr.) kapott felhatalmazás alapján, a Tvr. 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

a) a Melléklet szerinti kérelmet (továbbiakban: kérelem) kell benyújtani

b) díjat kell fizetni.


2. §


(1)  Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a felek által fizetendő díj mértéke 15.000 Ft

(2)  Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a felek által fizetendő díj mértéke: 500 Ft.


3. §


(1) A kérelmet a házasságkötést megelőző 30. napig kell benyújtani.

(2) A 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díj (továbbiakban: díj) befizetését a házasságkötést megelőző 20. napig postai feladóvevénnyel, vagy készpénzfizetési számla bemutatásával kell igazolni.

(3) A kérelemről a házasságkötést megelőző 15. napig kell dönteni.

(4) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a (3) bekezdés szerinti döntést követő 5 munkanapon belül a kérelmező részére vissza kell fizetni.


4. §1


Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés során közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül – céljuttatás jogcímén 5.000.-Ft díjazás illeti meg.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyaratád, 2011. augusztus 2.


                      Törzsök Róbert                                                      Máténé Prisztács Éva

                         polgármester                                                                  körjegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Magyaratád, 2011. augusztus 3.

                                                        Máténé Prisztács Éva

                                                                körjegyző


1Módosította a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017.május 31-től
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
39.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!