nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-22 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2016. (IV.21.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételét 67151 ezer Ft, 2015. évi kiadását 48097 ezer Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 58056 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 9095 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 47261 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 836 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 8698 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2246 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 13005 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 1545 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  157 ezer Ft, felújítás 1388 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  20503 ezer  Ft, a szociális ellátások teljesítését  1264 ezer Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 1050041 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2015. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2015. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 5 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott négy fő, közfoglalkoztatott egy fő.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 10. melléklet alapján elfogadja, a 2015. évi záró pénzkészletet 22685  ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2015. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, a 2015. évi maradványt 19055 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 21687 ezer Ft, amelyből építményadó 6053 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 7107 ezer Ft, iparűzési adó 8527 ezer Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 1958 ezer Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2015. évi egyéb adójellegű bevételei 168 ezer Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Felsőpáhok, 2016. április 19.
                   Dr. Prótár Henrietta                                                Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                       polgármester

            Kihirdetve: Felsőpáhok,  2016. április 21.
                      Dr. Prótár Henrietta

                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-11
623 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!