nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-26 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IX.25.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

5/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.24.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:(1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 988 020 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.
2. §


A rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul:(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 261 910 852 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.


3. §


A Rendelet 1-24. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-24. számú melléklete lép.4. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Somogysámson, 2018. szeptember 25.

                  Farkas János                                                              Dr. Árvai Tibor

  polgármester                                                                   aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 25. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 25.                                                                                     

       


          Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                    aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 7/2018.(IX.25.) rendelethez
97.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!