nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (X.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-23 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (X.22.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) A rendelet hatálya a települési képviselőkre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), akiknek a járandóságairól jogszabály alapján a képviselő-testület határozatban dönt.


2. §


(1) A települési képviselőket munkájukért e rendelet szerint megállapított tiszteletdíj illeti meg.

(2) A tiszteletdíj összege havonta illeti meg a választott települési képviselőt. A települési képviselő havi tiszteletdíja 20.000 Ft.

(3) A képviselők a képviselői tevékenységgel összefüggő, általuk megelőlegezett, az önkormányzat nevére szóló számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A költség kifizetését a polgármester engedélyezi.


3. §


Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig folyószámlára történő utalással történik.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. október 22.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
96.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!