nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2017-01-29
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el:  1. §


A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


6. elektromos áram vételezésének díja 2017. február 1-jétől:

berendezés teljesítménye

fizetendő díj

1-1000 W

100 Ft

1001-2000 W

200 Ft

2001-3000 W

300 Ft

A díjat berendezésenként kell megállapítani, és az összes használt berendezésre meg kell fizetni. 3 kW-nál nagyobb teljesítményű elektromos berendezés piacnapokon nem használható.  1. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Sülysáp, 2017. január 26.
                          Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                            polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3/2017. (I.27.) rendelet
146.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!