nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 6/2015. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK


6/2015. (V.29.) rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya

1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:


- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

  

II.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2.§.

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit

                                                                     316.289 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     396.639 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     376.342 e Ft teljesítéssel,

                                                  finanszírozási bevételeit

                                                                     20.205 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     54.123 e Ft módosított előirányzat

                                                                     46.534 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai

                                                                     336.494 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     452.762 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     363.151 e Ft teljesítéssel,

                                                   finanszírozási kiadásait

                                                                                 0 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                        25.000 e Ft módosított előirányzat

                                                                        25.000 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 1. melléklet szerint.

          

3. §


Az önkormányzat bevételit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételeit

                                                                     32.445 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     45.788 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     45.714 e Ft teljesítéssel,

                                      finanszírozási bevételeit

                                                                     53.995 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     59.291 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     59.291 e Ft teljesítéssel

állapítja meg a 5. melléklet szerint.             


2014. évi  költségvetési kiadásait

                                                                     86.440  e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                   105.079  e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     97.456  e Ft teljesítéssel

                                                                        

állapítja meg 5. melléklet szerint.


5.§.


A felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint, - 83.076 e Ft összeggel - fogadja el.

6.§.


Az önkormányzat 2014. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

7.§.


Az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III.


Egyéb rendelkezések


8.§

Az önkormányzat 2014. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


9.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a
10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10.§.


Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.


11.§.


Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 14. melléklet szerint fogadja el.IV.

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző


                       

Kihirdetve: Lovászi, 2015. május 29.

                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
286 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!