nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (V.19.) rendelete
Hatályos:2017-05-20 - 2017-05-21
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (V.19.) rendelete
a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §


A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  3. § (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe a következő lép:


„c) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szűnteti meg. A házat a lakóhely létesítéséről számított 10 éven belül nem idegeníti el.”


2. §


A Rendelet 3. § (2) bekezdés  d) pontja hatályát veszti, helyébe a következő lép:


„d) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem idegeníti el.”


3. §


A Rendelet 4. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:


„A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) évente kétszer, március 1- 31. között és szeptember 1-30. között lehet benyújtani. A beérkezett kérelmek érdemi elbírására a soron következő testületi ülésen kerül sor.”


4.§


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Majoros János   s.k.                                                                  dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

  polgármester                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!