nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-06-01 - 2018-03-29
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

A Rábapatona község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a választási plakátok elhelyezésének tilalmára az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya Rábapatona község közigazgatási területére terjed ki.Részletes szabályok


2.§


  1. Tilos választási plakátot elhelyezni
    1. az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, az ingatlanokat határoló kerítések és egyéb létesítmények, fák felületén,
    2. a közterülteken lévő közcélú létesítményeken (szobrok, emlékművek, buszvárók, tájékoztató táblák stb.),
    3. az önkormányzatnak a község területén elhelyezett hivatalos hirdető tábláin.

Záró rendelkezések

4.§


Ez a rendelet 2004. április 1-én lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!