nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-07 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.6.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


A partnerségi egyeztetés szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.3.§


A  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba..

                               Szabó József  sk.                                        Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                 polgármester                                                          jegyző


A rendeletet kihirdettem:


2017. június 6. napján


                                                   Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                               jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
55.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!